Ta strona korzysta z cookies OK więcej

Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ STRONY INTERNETOWEJ
www.luprom-jubiler.plNiniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.luprom-jubiler.pl. Operatorem sklepu jest firma F.U.H Luprom z siedzibą w Kolbuszowej. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2. F.U.H Luprom ma wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu internetowego i dalej będzie zwanym Sprzedawcą.
3. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

INFORMACJE O SPRZEDAWCY:

F.U.H Luprom
ul.11 Listopada 13
36-100 Kolbuszowa
telefony kontaktowe:17 2274096
+48 609830501
NIP: 814-164-51-40

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA:

1. F.U.H Luprom prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem sieci INTERNET.
2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu.
4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: +48 609830501 ( w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.30 ).
5. Złożenie zamówienia w www.luprom-jubiler.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Informacje dotyczące produktów w www.luprom-jubiler.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
8. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
a) Każdy z produktów jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (kamieni szlachetnych) oraz wymiarów tych produktów.
b) Większość towarów oferowanych w serwisie www.luprom-jubiler.pl są niewielkich rozmiarów, a prezentowane zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru.
c) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów ( kolor towaru, proporcje produktu itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.
8. Wszelkie informacje na temat działania serwisu www.luprom-jubiler.pl można uzyskać poprzez drogę e-mailową pod adresem: luprom@op.pl, bądź kontaktując się droga telefoniczną pod numerem telefonu: +48 609830501

JAKOŚĆ PRODUKTÓW:

Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmii za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,
Sprzedawca poświadcza, że jakość każdego kamienia szlachetnego jest poświadczona przez specjalny certyfikat F.U.H Luprom

Podstawa prawna:
* kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
* ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176
z późn. zmianami)

ZMIANY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz F.U.H Luprom, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: luprom@op.pl lub dzwoniąc pod numer +48 609830501 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. poniżej.
Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie, a także gdy towar został już wysłany do klienta.

CENY:

1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy wwwluprom-jubiler.pl

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia.  Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.
Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla Klienta, punktu odbioru paczek wybranego kuriera.
2. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego towaru i jego wartości. Szczegółowe koszty widnieją po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu płatności.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.
4. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć w ciągu 48 godzin dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskich powinny dotrzeć do 6 dni roboczych po dniu ich nadania.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy www.luprom-jubiler.pl akceptuje trzy formy płatności:
a. płatność przy odbiorze – zapłata gotówka kurierowi
b. karta bankowa / e-przelew - zapłata realizowana przez PayU, w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
c. przekaz/przelew - na rachunek sklepu:30 1240 2627 1111 0010 3250 4490 , w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU:

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Strony zgodnie wyłączają możliwość zwrotu towaru przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych w serwisie "na zamówienie". Produkty na których został wykonany grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie ( ingerencja w produkt ) również są bez możliwości zwrotu.
3. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt,metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
4. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
5.W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
6. W przypadku odstąpenia od umowy, koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
7. Zwracamy koszty dostawy dla przesyłki standardowej, natomiast gdy Klient zażądał niestandardowej formy wysyłki np. ekspresowa, pobraniowa Klient ponosi koszty różnicy pomiędzy ceną sposobów dostawy.

REKLAMACJE PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W SERWISIE www.luprom-jubiler.pl

1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu zakupionego u nas w czasie 2 lat od daty zakupu w celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do siedziby firmy tj.:

F.U.H Luprom
Ul. 11 Listopada 13
36-100 Kolbuszowa

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu – paragon fiskalny, fakturę VAT, bądź metkę, atest dołączony do produktu podczas zakupu. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez państwa wady.
2. Towary zakupione w Sklepie Internetowym www.luprom-jubiler.pl.pl można reklamować również w  salonie jubilerskim firmy F.U.H Luprom
3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy F.U.H Luprom
4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.
5. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.

WARUNKI GWARANCJA

1. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w naszym salonie jak i sklepie internetowym.
2. Gwarancji udzielamy na wszelkie wady produkcyjne.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia ( ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbania, rozerwania, odkształcenia ) oraz wady powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania, jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie naprawić i odnowić biżuterię zakupioną u nas.
4. W biżuterii złotej wszystkie kamienie są oprawiane a nie klejone. Gwarancja nie obejmuje ubytków w kamieniach w wyniku naturalnego zużycia ( ścieranie się łapek, kornów, zniekształcenia w wyniku czego kamień wypadł lub ukruszył się ).
5. Zapewniamy w terminie 14 dni od daty zakupu bezpłatne dopasowanie pierścionka lub obrączki, jeżeli dany wzór pozwala na zmianę rozmiaru. Bezpłatnie dopasowujemy tylko jeden raz - kolejne są odpłatnie, przy sprzedaży wysyłkowej koszty wysyłki pokrywa Kupujący. W większości obrączek z kamieniami nie ma technicznych możliwości zmiany rozmiaru, w nie których wzorach jest to możliwe ale tylko odpłatnie ze względu na skomplikowany proces.
6. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii,wraz z dowodem zakupu - może to być metka lub paragon.
7. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.
8. Biżuteria z natury rzeczy jest wyrobem delikatnym, prosimy by nie spać w biżuterii, przechowywać z dala od lekarstw i rtęci, nie moczyć w detergentach, ściągać przed kąpaniem a w szczególności w biżuterii z kauczukiem nie kąpać się w basenie, gdyż chlor niszczy kauczuk.
9. Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia rozstrzygnie o zasadności reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedający tj. www.luprom-jubiler.pl zobowiązany jest do ochrony danych osobowych
2. Podczas składania zamówienia klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, reklamacji, a także w celach marketingowych przez firmę F.U.H , która jest administratorem sklepu internetowego www.luprom-jubiler.p
3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także do ich zmiany, bądź usunięcia.

PRAWA AUTORSKIE:

1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie  www.luprom-jubiler.p są własnością firmy F.U.H Luprom administrującej sklepem internetowym  www.luprom-jubiler.p .
2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie  www.luprom-jubiler.p jest bezwzględnie zabronione.
3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie  www.luprom-jubiler.p do celów marketingowych czy handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2015.
2. Sklep Internetowy  www.luprom-jubiler.p zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie www.luprom-jubiler.p
4. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: luprom@op.pl, listownie pod adres:

F.U.H Luprom
Ul.11 Listopada 13
36-100 Kolbuszowa,

bądź telefonicznie pod nr: +48 609830501

O nas
Informacje
Kontakt
F.U.H. Luprom,
36-100 Kolbuszowa ul. 11 Listopada 13
Tel. 17 22 74 096
aktualizacja:  2015-01-09 10:45
projekt i realizacja: BigCom